หยุด

posted on 26 May 2010 09:19 by redtear

 

 

คนเรา...

เดินทางไกลแสนไกล แต่ไม่รู้จักจุดหมาย

ที่เดินทางมาทั้งหมด

ก็คงไร้ความหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนเรา

หาทรัพย์มาค่อนชีวิต

แต่ไม่เคยพอใจ ในสิ่งที่เรามี

ก็ยากจะพบความสงบสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสันจรในเส้นทางชีวิตนับว่ายากแล้ว

แต่การแสวงหาหมุดหมายที่ต้องการหยุด

ยากยิ่งกว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินให้เป็น

หยุดให้เป็น

ขอให้สนุกกับชีวิตนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปล.เพลงนี้ มอบให้คุณนะครับ


edit @ 26 May 2010 09:42:32 by redtear

Comment

Comment:

Tweet

To dream as if living forever and to live as if dyng today is very wisely but it does not always fit in. Thanks though. That is a nice picture.

#96 By Tommy Atkins (93.127.46.85) on 2015-11-18 17:12

#95 By (85.114.135.11|85.114.135.11) on 2015-03-15 15:16

#94 By (85.114.135.11|85.114.135.11) on 2015-03-15 15:15

#93 By (85.114.135.11|85.114.135.11) on 2015-03-15 15:15

good very good very nice

#92 By rus escort ankara (88.230.31.216|88.230.31.216) on 2014-12-05 15:44

good very good very nice

#91 By istanbul escort (88.230.31.216|88.230.31.216) on 2014-12-05 15:44

good very good

#90 By ankara escort (88.230.31.216|88.230.31.216) on 2014-12-05 15:43

The genius store caledl, they're running out of you.

#89 By SG20sg7B (94.23.238.222) on 2013-07-16 20:28

So that's the case? Quite a retioaveln that is.

#88 By zyhNNi8bTnA (94.23.238.222) on 2013-07-13 23:30

Are you willing to get resume company, that fit the range of study you expect?. You can rely on our resume writers, as you rely on yourself. Thanks because that is the good way

#87 By resume company (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-23 14:02

Keep asking yourself which company to choose for buying resume? Visit Prime Resume page to receive professional resume writing service. Buy resumes from expert resume writers or read resume formats to learn what superior CV writing is.

#86 By Web page (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-20 16:51

If you try to find locality where you can get resume company here is very first-rate place for you about this topic, which cater examples and gives an opportunity to learn how make great CV resumes . But this site is more attractive, and more considerate.

#85 By link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-20 07:50

Whenever you don’t know where to buy resume paper and require resume writing services, check out Resumesleader company resumesleader.com. You can look over CV sample and order resume from highly qualified resume writers.

#84 By check this link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-18 06:44

With the help of MA-Dissertations rewiew best-writing-services.com you acquire crucial info about various firms that render paper writing aid on the Net.

#83 By PrimeWritings.com rewiew (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-15 12:12

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#82 By kae on 2013-01-31 22:24

If you try to find place where you can get resume company here is very adept place for you about this good topic, which implement examples and gives an chance to learn how make great CV resumes . But this site is more compelling, and more favorable.

#81 By site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-23 09:39

Look over PrimeWritings rewiew (best-essay-sites.com), choose reliable writing centre and purchase professionally composed essay papers from highly qualified professionals.

#80 By this link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-21 07:28

Is your aim to better an organization application from the ground up to adapt innovative business? Check this application development service and start achieving best outcome right now.

#79 By Web site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-20 15:17

Look up here and you will find reliable outsource software service that will aid you to attain your purposes.

#78 By site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-09 17:32

If you try to find place where you can get resume writing service here is very exceptional place for you about this post, which accommodate examples and gives an pass to learn how make great CV resumes . But this site is more curious, and more crucial.

#77 By Check here (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-07 07:18

Professional resume writers review will hint you where to buy resume paper in case you have no time to write a resume, simply check this Marvelous Resume company, check out cover letter samples and our expert resume writers will happily provide you resume writing tips. Buying resume with us is pretty easy, order resume now and stay satisfied about your future employment.

#76 By Marvelous Resume company (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-07 07:18

Do you understand that custom essays uk service will warrant your high grades at your high school. It's reasonable to try it!

#75 By this Web site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-29 23:31

Thanks for sharing lots of information. ITs very useful to me.Royal Canin

#74 By Royal Canin (103.7.57.18|59.183.45.166) on 2012-09-11 19:42

Our professionals build your website publicity. Selecting our social bookmarking service (marketingslinks.com), you can be sure that we will support you 24/7.

#73 By social bookmarking service (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-17 08:40

If you try to find place where you can get resume writing here is very awesome place for you about this post, which contribute examples and gives an occasion to learn how make great CV resumes . But this site is more delightful, and more important.

#72 By resume writers (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-03 15:12

World money crisis influenced on online business strongly. Our best directory submission service (marketingslinks.com) attempted to solve such issue. Sites pumped by seo directory submission professionals got their owners very high results!

#71 By quality directory submission services (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-03 14:34

We value your time that is why we deliver desired assignment writing services! All you have to do is check here "topwritingservice.com" and receive excellent help with research paper!

#70 By buy a research paper (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-30 09:00

It is ok that site owners are willing lots of customers to be directed to their internet sites. But, it is hard to make that and I suggest to tell the blog commenting services (topqualitybacklinks.com) helping you!

#69 By blog commenting services (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-05 15:50

Some distinguished scholars will read through your theme connected with this good post and buy the thesis mba from the thesis service.

#68 By thesis writing (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-26 11:18

I am speechless after seeing these pictures! I love them all! I teach kindergarten and I\'m going to make a theme, and photographs have given me so many ideas! You are so talented! Thanks!

#67 By laptop screen repair melbourne (103.7.57.18|119.152.13.187) on 2012-05-17 22:59

I was delighted to find this web site.I wanted to thank you for your time reading this wonderful! I really enjoyed every bit of it and I've marked to ensure that the blog post something new.

#66 By laptop repair melbourne (103.7.57.18|116.71.173.233) on 2012-05-09 05:10

I would just say hats off to you keep the good work up and thank you so much for sharing

#65 By Computer Service melbourne (103.7.57.18|116.71.170.192) on 2012-05-05 03:23

Stunning..!!! it made me stop and to look into it deeply, its so wonderful i wana appreciate you from the bottom of my feelings, fantastic keep it up.

#64 By laptop screen fix melbourne (116.71.165.255) on 2012-04-26 04:29

I do recognize that it’s comfortable to purchase the phd thesis and buy dissertation just about this good post, than to do by personal efforts.

#63 By dissertation writing service (91.212.226.136) on 2012-04-05 16:07

A healthy diet is not about strict nutrition philosophies, staying extremely thin, or depriving yourself of foods you love. Rather it is to get that good to have more energy and you keep healthy as possible.

#62 By organic supplements (119.152.54.45) on 2012-03-27 05:36

Really great work,I would like to join your blog anyway.

#61 By Mumbai Taxi (182.72.52.138) on 2012-03-21 14:58

Thanks for such a great post and the review, I am totally impressed! Keep stuff like this coming. open-mounthed smile

#60 By Ignition Lock (116.71.166.81) on 2012-03-19 23:15

This is like my fourth time stopping over your Blog. Normally, I do not make comments on website, but I have to mention that this post really pushed me to do so. Really great post .

#59 By natural supplements (119.152.56.116) on 2012-03-06 05:38

Very nice and helpful knowledge you gave in this article. I really like the way you clarify the things. Thank much and keep posting..

#58 By gift to pakistan (119.155.117.39) on 2012-02-24 12:17

Thanks for such an interesting article here. I was searching for something like that for quite a long time and at last I have found it here.

#57 By tubal reversal surgery (119.152.84.183) on 2012-02-20 13:10

Certainly a fantastic piece of work ... It has relevant information. Thanks for posting this. Your blog is so interesting and very informative.Thanks sharing. Definitely a great piece of work Thanks for your work.

#56 By buy ritalin online (116.71.165.88) on 2012-02-17 23:48

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!

#55 By buy vicodin es (116.71.165.88) on 2012-02-17 23:03

This was a really outstanding post. In theory I'd like to compose like this too - taking time and real effort to make a solid article...

#54 By buy hydrocodone online (116.71.165.88) on 2012-02-17 22:58

That post is very good and well written, and i am impressed with you and your thoughts.

#53 By gift to pakistan (116.71.53.5) on 2012-02-07 11:36

Really great work,I would like to join your blog anyway.

#52 By Car Rental Mumbai (122.169.45.2) on 2012-01-23 18:34

nice and very interesting post...

#51 By Logo Design (139.190.196.54) on 2011-10-19 17:50

I took my first mortgage loans when I was a teenager and this helped my family a lot. However, I require the short term loan also.

#50 By loans (91.212.226.143) on 2011-10-15 02:04

Hot! ชั้นมาเจอบล็อกนี้ช้าไป !! ให้ตายเถอะ

#49 By kae on 2011-03-06 18:48

Keep up the good work.Your article is really great and I truly enjoyed reading it.Waiting for some more great articles like this from you in the coming days.

#48 By thesis writing (119.155.2.250) on 2011-02-17 17:29

ความหมายดีค่ะ ชอบจังHot! Hot!

#47 By dowrun happy on 2011-02-15 10:20